.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home

4th and Final General Assembly held in Madrid

The first production release of the Archives Portal Europe with all its surrounding tools and facilities has been presented to the APEnet project partners during the 4th and Final General Assembly of the APEnet project held on 12 January 2012 in Madrid.

All partners present at this meeting will continue to work jointly on the further enhancement of the Archives Portal Europe with regard to its functionalities and the content available via the portal within the framework of the APEX project. Therefore the last General Assembly was not only an occasion to show and discuss the common goals achieved so far, but also to have a look-out to the future of the Archives Portal Europe.