.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home Σχετικά με το APEnet

Σχετικά με το APEnet

Τα Αρχεία συνιστούν τη μνήμη της κοινωνίας καθώς και το θησαυροφυλάκιο το οποίο μπορεί να ενισχύσει την ποιότητα της ζωής όλων των πολιτών, σε προσωπικό και σε κοινωνικό επίπεδο. Η παροχή σε όλους τους Ευρωπαίους ευχερέστερης “online” πρόσβασης στο περιεχόμενο της συλλογικής μνήμης που περιέχεται στα αρχεία, θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών κοινωνικών και πολιτισμικών στόχων.

 

Με την ταχύτατη ανάπτυξη του αριθμού των αρχειακών υπηρεσιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τη διάδοση του περιεχομένου τους και την αυξανόμενη ικανότητα στη χρήση των νέων τεχνολογιών, η δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Πύλης Αρχείων στο Διαδίκτυο («Πύλη στο Διαδίκτυο για Έγγραφα και Αρχεία στην Ευρώπη»), η οποία αξιοποιεί προσπάθειες και εξειδικευμένη γνώση σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, κρίθηκε ως ύψιστη προτεραιότητα από τους Ευρωπαίους επαγγελματίες  και  εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη σύσταση της 14ης Νοεμβρίου 2005 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 29.11.2005; 2005/535/EC).

 

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος APEnet είναι η παροχή μίας κοινής πύλης στους Ευρωπαίους πολίτες, στις δημόσιες αρχές και στις επιχειρήσεις, η οποία θα τους επιτρέπει την αναζήτηση των Ευρωπαϊκών αρχείων και του αρχειακού υλικού που τους αφορά, ανεξαρτήτως αν ζουν ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Τα αρχεία από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι για πρώτη φορά εύκολα προσβάσιμα από τους πολίτες της Ε.Ε. μέσα από ένα κεντρικό σημείο εισόδου, γεγονός  το οποίο θα βελτιώσει την κατανόηση του κοινού όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή ιστορία και τον πολιτισμό. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Πύλη Αρχείων θα έχει μια στενή σχέση με την Europeana και άλλες ευρωπαϊκές πύλες ή ιστοσελίδες, οι οποίες θα φιλοξενούν πληροφορίες για αρχεία.

 

Η πύλη θα συνδέει διάχυτες πρωτοβουλίες για την προβολή αρχείων στο Διαδίκτυο και θα λειτουργήσει ως ένας ισχυρός καταλύτης στην κατάρριψη όσων εμποδίων απόμειναν στο θέμα της εύκολης πρόσβασης στην πληροφορία σχετικά με τα αρχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις σημαντικές πολιτιστικές πηγές που αυτά διατηρούν, καθιστώντας τις εν λόγω πηγές διαθέσιμες μέσω ενός εικονικού καταλόγου. Οι υπηρεσίες της πύλης θα είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές γλώσσες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα APEnet συμβουλευτείτε τις εξής σχετικές σελίδες:

[ back ]