.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Par APEnet

Par APEnet

Arhīvi ir ne tikai sabiedrības atmiņa, bet arī tās dārgumu krātuve, kas spēj celt jebkura pilsoņa dzīves kvalitāti gan personīgā, gan sabiedrības līmenī. Vienkāršas piekļuves nodrošināšana visiem eiropiešiem tiešsaistē kolektīvās atmiņas saturam, kas atrodas arhīvos, būs nozīmīgs ieguldījums Eiropas sociālo un kultūras mērķu realizācijā.

Ar strauji pieaugošo arhīvu pakalpojumu skaitu interneta vidē un pieaugošo kompetenci jauno tehnoloģiju izmantošanā, Eiropas Arhīvu Interneta ceļa izveidošana ("Internet Gateway for Documents and Archives in Europe" ), ir definēta kā galvenā prioritāte. Tam ir nepieciešamas pūles un zināšanas kā nacionālajā, tā arī Eiropas līmenī. To apstiprinājusi Eiropas Padome savās rekomendācijās 2005. gada 14. novembrī (Official Journal of the European Union, 29.11.2005; 2005/535/EC).

APEnet projekta uzdevums ir apkopot Eiropas Savienības arhīvos esošos digitālos materiālus un padarīt tos pieejamus ikvienam. Mērķis ir izveidot Eiropas Savienības arhīvu tīmekli, kas internetā nodrošinās pieeju arhīvos esošajiem materiāliem, kas ir būtiski lietotājiem - iedzīvotājiem, valsts iestādēm un uzņēmumiem, neatkarīgi no to atrašanās vietas.

Pirmo reizi arhīvi visā Eiropas Savienībā būs viegli pieejami ES pilsoņiem, kas uzlabos sabiedrības izpratni par Eiropas vēsturi un kultūru. Arhīvu Portālam Eiropā būs spēcīga saikne ar EUROPEANA un citiem Eiropas portāliem, kas satur informāciju par arhīviem.

Saites savienos atšķirīgas arhīvu iniciatīvas un darbosies kā spēcīgs katalizators atlikušo barjeru likvidēšanā, kas atvieglos piekļuvi informācijai par arhīviem Eiropas Savienībā un tajos esošajiem svarīgajiem kultūras resursiem, radot tos pieejamus ar virtuāla kataloga palīdzību. Pakalpojumi būs pieejami dažādās valodās.

Vairāk informācijas par APEnet projektu var atrast saistītajās lapās:

[ back ]