.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home O programie APEnet

O programie APEnet

Archiwa są miejscem, w którym przechowywana jest pamięć historyczna społeczeństwa, przez co przyczyniają się one do poprawy jakości życia obywateli w wymiarze ogólnospołecznym, jak również indywidualnym.

Zapewnienie wszystkim Europejczykom łatwego dostępu poprzez Internet do wspólnej pamięci zgromadzonej w archiwach stanowić będzie znaczący wkład w realizację stojących przed Europą społecznych i kulturowych wyzwań.

W związku z szybko rosnącą liczbą oferowanych przez archiwa usług polegających na wykorzystaniu Internetu w celu udostępniania ich zbiorów oraz zważywszy na ich stale rozwijające się kompetencje w wykorzystaniu nowych technologii, stworzenie Internetowego Dostępu do Dokumentów i Archiwów w Europie, możliwe dzięki wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy specjalistów z różnych krajów europejskich, zostało zaakceptowane przez Komisji Europejską w jej Rekomendacji z dnia 14 Listopada 2005 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 29 listopada 2005 r.; 2005/535/EC).

Podstawowym celem projektu APEnet jest udostępnienie obywatelom UE, instytucjom publicznym oraz podmiotom gospodarczym internetowego narzędzia, które pozwoli im uzyskiwać informacje na temat interesujących ich materiaÿów archiwalnych, bez względu na to, czy przebywają oni na terenie Unii Europejskiej, czy poza jej granicami.

Umożliwienie łatwego dostępu, poprzez naszą stronę, do zasobów archiwów zlokalizowanych w Unii Europejskiej przyczyni się do rozszerzania wiedzy opinii publicznej o historii i kulturze Europy. Aby ułatwić to zadanie, strona APEnet będzie silnie powiązana ze stroną Europeana oraz innymi portalami, które zawierają informacje na temat archiwaliów.

Nasza strona będzie łączyć różnorodne internetowe inicjatywy i w ten sposób przezwyciężać bariery utrudniające zdobywanie informacji na temat archiwów w Unii Europejskiej oraz ważnych kulturowych zasobów w nich przechowywanych, udostępniając je w wirtualnych katalogach. Strona APEnet będzie dostępna w różnych językach.

Więcej informacji o projekcie APEnet można znaleźć na stronach podanych poniżej:

[ back ]