.

  • Öka teckenstorlek
  • Standard teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home Om APEnet

Om APEnet

Arkiv är bärare av samhällets minne, men också dess skattkammare som kan förhöja livskvalitén för varje medborgare, såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan.

Att ge alla européer enkel tillgång online till det kollektiva minne som arkiven utgör är ett viktigt bidrag till förverkligandet av gemensamma europeiska målsättningar.

Ett växande antal arkivinstitutioner använder sig idag av Internet för publicera sina bestånd. Det ökande användandet av nya teknologier och gemensamma standards i arkivens tillgängliggörande har belyst behovet av en gemensam portal för europeiska arkiv. Projektet APEnet (”Archives Portal Europe” eller "Internet Gateway for Documents and Archives in Europe") är en samlande insats som getts högsta prioritet av europeisk expertis inom arkivprofessionen. Projektet stöds också av Europeiska Rådet i dess rekommendation från 14 november 2005 (Official Journal of the European Union, 29.11.2005; 2005/535/EC).

APEnet-projektets grundläggande mål är att förse EU-medborgare, myndigheter och företag med en gemensam portal, som gör det möjligt att utforska många av Europas arkiv.

För första gången kommer arkiv i hela EU att lätt kunna nås av EU-medborgare ifrån en enda ingång. Syftet är att öka förutsättningarna för kunskapsuppbyggnad och förståelsen av Europas historia och kultur. I detta arbete har Archives Portal Europe en stark koppling till Europeana och andra europeiska portaler eller gateways som publicerar information om arkiv.

Portalen kommer att föra samman skilda initiativ på webben, och kommer därmed att fungera som en kraftfull katalysator för att bryta ned kvarvarande hinder som står i vägen för enkel åtkomst till arkivinformation inom EU. Portalens funktioner kommer att finnas tillgängliga på flera olika språk.

Mer information om APEnet-projektet finns på följande sidor:

[ back ]