.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home News APEnet presented at the SRG Conference

APEnet presented at the SRG Conference

E-mail

Mr Charles Farrugia, Head of the National Archives of Malta, presented the project at the The Specialist Repositories Group (SRG) Conference in Bristol, England.

Mr Farrugia held a presentation called "Benefits of Networking: the APEnet case study", concerning the APEnet project.

Text from SRG web: "The benefits of networking on a project like this included funding for cataloguing and digitizing of collections especially for archives with limited budgets.  There was also the opportunity to co-operate with European colleagues and understand issues faced by archivists in different countries."

 

Read more about it here