.

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Home News APEnet at Conference for Swedish Records Managers

APEnet at Conference for Swedish Records Managers

E-mail

APEnet was presented at the Conference for Swedish Records Managers on September 30.

The conference took place in Stockholm and is the yearly conference for Records Managers and archivists at governmental organisations in Sweden.

Read more about it here (in Swedish)