.

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Fáilte chuig láithreán Gréasáin thionscadal APEnet

Tá tionscadal APEnet thart anois ach tá obair fós ar bun ar thionscadal APEx.


Ba tionscadal Líonra Dea-Chleachtais é APEnet (Tairseach Chartlann na hEorpa) a fuair tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach faoin gclár eContentplus. Bhí sé ar bun ón 15ú Eanáir 2009 go dtí 15ú Eanáir 2012. An cuspóir a bhí leis ná Tairseach Idirlín do Cháipéisí agus do Chartlanna na hEorpa a chruthú. I gcomhar le tionscnamh Europeana bhunódh seacht gCartlann Náisiúnta déag san Eoraip comhphointe amháin rochtana a mbeadh teacht ar bhailiúcháin dhigiteacha agus ar thuairiscí faoi chartlanna san Eoraip. Foinse eolais ar dhul chun cinn an tionscadail ab ea an láithreán gréasáin seo.

D'éirigh leis an tionscadal an chéad leagan de Thairseach Chartlann na hEorpa a chur ar fáil an 12ú Eanáir 2012. Bhí teacht ar 14 mhilliún aonad tuairisce (tuairisc ar thaifid cartlainne) a chuir 61 institiúid cartlainne san Eoraip isteach.

Go gairid i ndiaidh don tionscadal APEnet a theacht chun críche, cuireadh tús le tionscadal leantach, tionscadal APEx (Scoth-Thairseach Chartlann na hEorpa) arís a raibh maoiniú aige ón gCoimisiún Eorpach ach an t-am seo faoin gclár ICT PSP.

An 1ú Márta 2012 a cuireadh tús le tionscadal APEx agus beidh sé ar siúl go dtí an 1ú Márta 2015. Is é príomhsprioc an tionscadail infreastruchtúr Tairseach Chartlann na hEorpa a fhorbairt tuilleadh, an líonra a leathnú trí thíortha eile san Eoraip a bheith páirteach ann agus a gcuid institiúidí cartlannaíochta áitiúla agus réigiúnacha a éascú chun ábhar a chur le Tairseach Chartlann na hEorpa chomh éasca agus chomh réidh agus is féidir. Ag an am céanna, neartóidh sé seo ról na tairsí mar an comhbhailitheoir fearann do Europeana. Tá a láithreán gréasáin féin ag tionscadal APEx atá le fáil anseo: http://www.apex-project.eu.

Faoin 17ú Eanáir 2013 bhí cloch mhíle thábhachtach bainte amach ag tionscadal APEx: sheol sé leagan iomlán nua de Thairseach Chartlann na hEorpa agus seoladh gréasáin nua ar fhreastalaithe nua: http://www.archivesportaleurope.net.

Nuair a seoladh an leagan nua, leagan 1.1 de Thairseach Chartlann na hEorpa, bhí breis is 20 milliún aonad tuairisce a bhí ceangailte le breis is 45 mhír cartlannaíochta digití ar an tairseach a bhailigh 85 institiúid cartlannaíochta san Eoraip.

Coinnigh súil mar sin ar obair an tionscadail APEnet agus tacaigh leis ar láithreán gréasáin thionscadal APEx.

 

Newsflash

The first production release of the Archives Portal Europe with all its surrounding tools and facilities has been presented to the APEnet project partners during the 4th and Final General Assembly of the APEnet project held on 12 January 2012 in Madrid.

Read more...

In co-operation with

Banner

Who's Online

We have 49 guests online